RT55 drone body 1 Pcs X9max motor 8 Pcs FOC 150A ESC 8 Pcs 36 inch propeller 8Pcs FC K++ V2 1 Pcs RC H12 1Pcs 8L water pump 2 Pcs Shower nozzle 8 Pcs fluid meter 2Pcs Obstacle avoidance radar 1Pcs Terrain simulating radar 1Pcs CAN HUB 1 Pcs Battery 14S/28000 mAh 4Pcs Charge U6Q 1 Unit


  • Categoría: DRONES AGRICOLAS Y DE CONSTRUCCION

Precio:$18900


¡COMPRE AHORA!