RT35 drone body 1 Pcs T15 motor 8 Pcs FOC 150A ESC 8Pcs 36 inch propeller 8 Pcs FC K++ V2 1Pcs RC H12 1Pcs 5L water pump 2Pcs Shower nozzle 4 Pcs fluid meter 2Pcs Obstacle avoidance radar 1Pcs Terrain simulating radar 1Pcs CAN HUB 1Pcs Battery 14S/28000mAh 2Pcs Charge L6025 1Pcs


  • Categoría: DRONES AGRICOLAS Y DE CONSTRUCCION

Precio:$12900


¡COMPRE AHORA!